viernes, 10 de enero de 2014

Vestixios

Os incendios son unha das causas que máis afectan á degradación dos bosques e da natureza en xeral. Un incendio afecta á flora, á fauna, á paisaxe, ao solo, ás augas, á atmosfera, á economía e a poboación. Todos estos elementos son analizados con detalle polos membros das BIIF.

 

Vestixios

Cando un investigador chega a un lume observa todo o que está ao seu arredor, a flora ..... (vestixios de plantas) e os hábitats dos animais.
A paisaxe queda moi deteriorada, coa perda de sales minerais (vestixios de animales e de rocas)
Tamén entrevista aos posibles beneficiaros da queima e persoas relacionadas coa zona queimada (propietaros, veciños ...). Estes datos axudan a atopar a área de inicio (nas imaxes podemos ver dúas áreas de inicio, se rodean cunha cinta e se poñen banderiñas indicando a dirección de propagación do lume, a blanca indica o posible punto de inicio); e as causas mais probables xunto coa direccion do lume.
Existen 10 tipos de vestixios:
Grado de danos, patrón de queima, exposición/protección, lascamento, modelos de carbonización, escamado, petrificación, manchas de hollín, cor das cinzas e talos de gramíneas.

Durante o incendio quedan gases contaminantes da atmosfera. Moita xente perde moitos cartos e a vivenda despois dos incendios forestais. poboación pode diminuir porque algunha xente que vive dos recursos do monte, xa non os ten e precisan buscar outra forma de vida. (Entrevistas a testemuñas do lume).
 
OPINIÓN:
Debemos parar os incendios porque é moi perigoso para a atmosfera, para nós... coidemos o medio ambiente!
Laura,Sandra,Yoli,Miri y Sofia.


Se queredes mais información sobre o tema podedes consultar este libro:
Peon de Defensa Contra Incendios Forestales. Temario Y Test. Xunta deGalicia